ข้อมูลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองพอก เดิมเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ริมหนองน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ริมหนองน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า ต้นพอก จึงเรียกรวมกันว่าบ้านหนอพอก ขึ้นการปกครองกับอำเภอโพนทอง ต.กกโพธิ์ และได้เปลี่ยนมาเป็นตำบลหนองพอก ขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองพอก เมื่อมี พ.ศ. 2508 และเป็นที่ตั้งของอำเภอหนองพอก และยกฐานะเป็นอำเภอหนองพอก เมื่อปี พ.ศ. 2516 จนปัจจุบัน ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน นับถือศาสนาพุทธ มีวัฒนธรรมประเพณีแบบอีสานดั้งเดิม

พื้นที่

ตำบลหนองพอก เป็นตำบลที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล ต.หนองพอก และอีกส่วนใหญ่พื้นที่เป็นเขตชุมชน ชนบททั่วไป พื้นดินมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์, ทำสวน, ทำเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค ของตำบลหนองพอก มีระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์โทรเลข และอื่น ๆ ครบถ้วน

การเดินทาง

การเดินทาง สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยรถประจำทางทุกประเภท โดยสะดวกทุกฤดูกาล ตามเส้นทางสายร้อยเอ็ด - โพนทอง - หนองพอก ทางหมายเลข 2136 ซึ่งมีระยะทางเริ่มจากกรุงเทพฯ ถึง จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 550 กม. และจาก จ.ร้อยเอ็ดถึง อ.หนองพอก (ต.หนองพอก) ประมาณ 75 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1. บึงหนองพอกสาธารณะ
2. บ่อน้ำพุธรรมชาติ
3. ศาลเจ้าปู่เมืองหนองพอก
4. ที่ว่าการอำเภอหนองพอก
5. วัดแสงอรุณผดุงสันต์
6. ศูนย์ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่น
7. โรงพยาบาลหนองพอก
8. ตลาดสดอำเภอหนองพอก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงสาธารณะหนองพอก เป็นบึงขนาดใหญ่ มีน้ำใส เย็น และขังตลอดปี และสะอาด เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย เวลาเทศกาลลอยกระทง และออกพรรษาจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวประจำทุกปี
2 บ่อน้ำพุธรรมชาติ เป็นบ่อน้ำพุธรรมชาติ ที่มีน้ำไหลผุดขึ้นมาจากใต้พื้นภิภพ ใส เย็น สะอาด และไหลตลอดเวลา ใช้อาบ ชำระล้างร่างกายได้ และสามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี (เดิมทีอยู่ในเขต ต.หนองพอก ปัจจุบันอยู่ในเขต ต.รอบเมือง ซึ่งแบ่งเขตการปกครองใหม่)
3 ศาลเจ้าปู่หนองพอก เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาวอำเภอหนองพอกที่เคารพกราบไหว้ ผู้ที่มาตั้งบ้านเรือน อยู่ในเขตอำเภอหนองพอก ต้องกราบไหว้ขอพร จะประสบความร่มเย็น และทำมาหากินได้เป็นอย่างดี
4 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดถ้ำผาน้ำทิพย์) เป็นปูชนียวัตถุที่ล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอหนองพอก และชาวพุทธทั่วไป ตั้งอยู่บนเทือกเขา เขต ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก ซึ่งสามารถเดินทางจากอำเภอถึงพระมหาเจดีย์โดยสะดวกตามเส้นทาง หนองพอก - เลิงนกทา ด้วยระยะทางประมาณ 16 กม.
5 พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดถ้ำผาน้ำทิพย์)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป่าผ้าไหม กระเป่าผ้าไหม
2 ตะกร้าพลาสติก ตะกร้าพลาสติก
3 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายลายสก๊อต, ผ้าพื้น, ผ้าฝ้ายลายน้ำไหล
4 มะม่วงปลอดภัยจากสารพิษ มะม่วงปลอดภัยจากสารพิษ
5 เสื่อกกแปรรูป เสื่อกกแปรรูป

สินค้าโอทอป ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด