ข้อมูลตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เดิมขึ้นกับตำบลกกโพธิ์ อ.โพนทอง ประมาณปี 2513 อ.หนองพอกได้แยกจากอำเภอโพนทองมาเป็นกิ่งอำเภอหนองพอก และยังขึ้นอยู่กับตำบลกกโพธิ์ หลังจากนั้นจึงแยกออกจากตำบลกกโพธิ์ มาตั้งเป็นตำบลหนองขุ่นใหญ่ ปี 2532 มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน จากนั้นได้แยกตำบลหนองขุ่นใหญ่ เป็นตำบลท่าสีดาอีกตำบลหนึ่ง ส่วนหมู่บ้านที่เหลือจากการแยกตำบลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตำบลหนองขุ่นใหญ่ 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 27,670 ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 20,030 ไร่ ดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือ ดินมีกรวดทรายและดินเปรี้ยว ครัวเรือนประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอหนองพอก สายโพนทอง-หนองพอก ถึงสี่แยกคำโพนสูง ระยะทาง 9 กม. เลี้ยวซ้ายไปทางเสลภูมิ-คำโพนสูง
ระยะทาง 8 กม. ถึง อบต.หนองขุ่นใหญ่

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจัดสาน

สถานที่

1) วัด/สำนักสงฆ์ 6/1 แห่ง
2) ถ้ำคูหาสวรรค์ 1 แห่ง
3) ถ้ำภควัน 1 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว,กระด้ง, หวด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ ลวดลายละเอียด สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด