ข้อมูลตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าสีดา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลท่าสีดา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองพอก ห่างจากอำเภอ 12 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขาล้อมรอบลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอหนองพอก ถึงตำบลท่าสีดา โดยถนนลาดยาง สายหนองพอก – ท่าสีดา ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มไหมพรม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก ร้อยเอ็ด