ข้อมูลตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกลาง เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แยกมาจากอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปัจจุบัน มี 11 หมู่บ้าน
อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดตำบลขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลมะบ้า อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ ร้อยละ 35 ของหมู่บ้านทั้งหมด

การเดินทาง

ตำบลกลางตั้งอยู่ทางด้านขวามือของถนนแจ้งสนิท ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 33 กม. และห่างจากจังหวัดยโสธร 36 กม. การคมนาคมภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

บึงโดน,เสื้อผ้าสำเร็จรูป

สถานที่

1) วัด 1 แห่ง
2) โรงเรียน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงโดน บึงโดน เป็นบึงขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอ โดยใช้งบประมาณ มากกว่า 50 ล้านบาท

ร้านอาหาร
1 ข้าวต้มไอ.เอ็ม.เอ 13/1-2 ถ.แจ้งสนิท ม.9 ต.กลาง อ.เสลภูมิโทร. 043-551178 ข้าวต้ม/อาหารตามสั่ง
2 มิวสิคคาราโอเกะ 158 ม.4 ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร. 043 อาหารตามสั่ง
3 ริมชีหมูกะทะ 40 ม.10 ต.กลาง อ.เสลภูมิ โทร. 043-551132 หมูกะทะ/ปลาน้ำชี
4 เชลโภชนา 158/1 ม.6 ถ.แจ้งสนิท ต.กลาง โทร.043-533682 เป็ดย่าง/อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชุดสตรี ชุดสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

สุถาพรผ้าไหม
ร้อยเอ็ด