ข้อมูลตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาแซง ก่อตั้งเมื่อปี 2428 แต่เดิมใช้ชื่อว่าตำบลกุดนาแซง โดยมีขุนทรงแซงเดช เป็นกำนันคนแรก เมื่อปี 2448 ขึ้นตรงกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และปี 2460 โอนมาขึ้นกับอำเภอโพนทอง มณฑลร้อยเอ็ด ต่อมาปี 2468 มาขึ้นกับอำเภอเสลภูมิ และ ปี 2514 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นสภาตำบล ปี 2540 ได้ประกาศยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีหมู่บ้านในการปกครอง 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนาแซง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากอำเภอ 13 กม. ห่างจากจังหวัด 43 กม.
มีพื้นที่ทั้งหมด 40,968 ตร.กม. หรือ 25,605 ไร่ มีพื้นที่ทำการเกษตร 17,195 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนชัยศรี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาเมือง และตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองหลวง อ.เสลภูม จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,235 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางออกจากอำเภอเสลภูมิ ไปตามถนนสายเสลภูมิ-โพนทอง เมื่อไปถึง กม.ที่ 10 เลี้ยวขวา ไปตามถนนคอนกรีตเข้าหมู่ที่ 10
ตำบลนาแซง เลี้ยวซ้ายเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาแซง

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง
3) โรงเรียน 4 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกกพับ
2 เสื่อพับ
3 เสื่อกก
4 เสื่อกก
5 เสื่อกก
6 ทอเสื่อกก
7 เสื่อกกพับ
8 เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอจากกก มีหลายสี สีสันสวยงามฝีมือประณีต
9 เสื่อกก(เสื่อพับ) เสื่อกก(เสื่อพับ)
10 เสื่อกกพับ เสื่อกกพับ

สินค้าโอทอป ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด