ข้อมูลตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหลวง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อ.เสลภูมิ ห่างจากตัวอำเภอ
8 กม. แบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมขังในฤดูฝน มีเนื้อที่ทั้งหมด 30.56 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบึงเกลือ และ ต. นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- น้ำประปา 1 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเสลภูมิ ถึงตำบลวังหลวง โดยถนนโพนทอง – เสลภูมิ (แยกบ้านนาเมือง) ประมาณ 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

สถานที่

1) วัดสว่างนาดี
2) หนองบ่อ
3) ป่าโคกวังทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกก มีหลายแบบ หลายสี หลายขนาด ฝีมือประณีตสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด