ข้อมูลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าม่วง เป็นชาวบ้านที่ย้ายมาจากบ้านนาพิงสวน หม่อนแขวงเวียงจันทร์ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ฝั่งลำน้ำชี ท่าลงน้ำชีมีต้นมะม่วงใหญ่ จึงให้ชื่อบ้านว่า “ท่าม่วง” ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน
11 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำนา ทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำชี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเสลภูมิ ถึงตำบลท่าม่วง โดยเส้นทาง รพช. สาย ตำบลนาเมือง-เกาะแก้ว และสายดงกลาง-นาเมือง ระยะทาง
10 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลา

สถานที่

1) พระธาตุพนมจำลอง
2) แหล่งน้ำธรรมชาติ (ลำน้ำชี)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำปลา เป็นน้ำปลาหมักแท้ ตราแม่บ้าน

สินค้าโอทอป ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

กลุ่มทำน้ำปลา
ร้อยเอ็ด