ข้อมูลตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลภูเงิน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลเมืองไพร ปี 2492 ได้แยกตำบลออกมา ขึ้นกับอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลภูเงินตั้งชื่อตามป่า
ที่เรียกว่า “ดงภูเงิน” มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางส่วน มีลำน้ำยัง ลำห้วยแกวไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขต มีเนื้อที่ทั้งหมด 83,336 ไร่
อยู่ห่างจากอำเภอเสลภูมิ 14 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีวิลัย และตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอทรายมูล จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเหล่าน้อย, ต.บึงเกลือ และ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง

การเดินทาง

โดยเส้นทางสายเสลภูมิ-คำโพนสูง บริเวณ กม.ที่ 14 จากตัวอำเภอถึงตำบลภูเงิน ระยะทาง 14 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 3 แห่ง
3) โรงเรียน 8 แห่ง
4) วัด 13 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าจากผักตบชวา กระเป๋าจากผักตบชวา
2 ผ้าฝ้าย เป็นผ้าฝ้ายที่ทอด้วยมือ มีหลายสี ฝีมือประณีต ละเอียด สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด