ข้อมูลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะแก้ว เดิมเป็นตำบลท่าม่วง ต่อมาปี 2516 จึงขอแยกตำบลออกจากตำบลท่าม่วง เป็นตำบลเกาะแก้ว ซึ่งตั้งชื่อตำบล
ตามนามของวัดเกาะแก้ว มีหลวงพ่อใหญ่ (พระพุทธรูป) ตั้งเด่นอยู่บริเวณวัดและมีแม่น้ำล้อมรอบ ชื่อว่า “บึงแม่ครัว” การปกครอง
แบ่งเป็น 14 หมู่บ้าน มีนายแสงชัย โสภาพล ดำรงตำแหน่งกำนันคนปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบและลุ่มบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง และ ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าม่วง และ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย และกิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- น้ำประปา 9 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การคมนาคมโดยถนนลาดยาง รพช.จากบ้านนาเมือง ถึง ตำบลเกาะแก้ว ประมาณ 18 กม. พื้นที่ตำบลบางส่วนตั้งอยู่บนริม
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 26 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด