ข้อมูลตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาเลิง แยกจากตำบลเมืองไพร เมื่อปี 2510 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนาเลิง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเสลภูมิ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4 กม. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ำชีไหลผ่าน มีหนองน้ำหลายแห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนางาม และ ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงงาม กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลนาเลิง อยู่ห่างจากตัวอำเภอเสลภูมิ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นไหม มีทั้งลายขิด และสีเรียบ สีสันสวยงาม ฝีมือประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด