ข้อมูลตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีวิลัย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบลเสลภูมิ ห่างจากอำเภอเสลภูมิ ประมาณ 22 กม. เนื้อที่ 27.198 ตร.กม. หรือ 16,999 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางโดย เส้นทางสายเสลภูมิ-คำโพนสูง (อำเภอหนองพอก) ถนนลาดยางระยะทาง 22 กม. สภาพการคมนาคมในตำบลส่วนใหญ่
เป็นถนนหินลูกรัง และมีลาดยางในบางหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวโป่ง

สถานที่

1) โรงเรียน 4 แห่ง
2) วัด/สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวโป่ง เป็นขนมหรืออาหารว่าง ลักษณะแผ่นกลมบาง มีหลายขนาด รสชาติหวานหอมกรอบอร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด