ข้อมูลตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรสวรรค์ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบสูง มีป่าไม้บางส่วน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา และทำไร่เป็นบางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอเสลภูมิ ถึงตำบลพรสวรรค์ ใช้เส้นทาง สายเสลภูมิ-หนองพอก ระยะทาง 30 กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

สถานที่

1) โรงเรียน 2 แห่ง
2) วัด 7 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หมวกและตะกร้าจากเส้นใยพลาสติก เป็นกระเป๋า ที่ทอด้วยเส้นพลาสติก มีหลายสี หลายลวดลาย สวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด