ข้อมูลตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขวัญเมือง แยกออกมาจากตำบลกลาง เมื่อปี 2529 มีจำนวน 11 หมู่บ้าน มีนายแสวง มณีรัตน์ เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางซ้ายมือของถนนแจ้งสนิท เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลหาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลมะบ้า กิ่ง อ. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลขวัญเมือง ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนนแจ้งสนิท ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 33 กม. ห่างจากจังหวัดยโสธร 36 กม. การ
คมนาคม ภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตทุกสาย

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน,มังกรทำด้วยเชือกปอ

สถานที่

1) วัดป่าขวัญเมือง
2) ที่ว่าการอำเภอ
3) โรงเรียน 3 แห่ง (รร.เสลภูมิพิทยาคม,รร.เสลภูมิ,รร.ศรีอรุณวิทย์)

ร้านอาหาร
1 ดุจเดือน 4 หมู่ 1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ 01-9410640 อาหารตามสั่ง
2 ตาติ่งลาบแซบ 33 หมู่ 6 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ 043-550502 แจ่วฮ้อน,ลาบก้อย,ย่างเนื้อ
3 มายเฟรนด์ 6 หมู่ 4 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ 043-533434 อาหารตามสั่ง/เนื้อย่างเกาหลี
4 สวนอาหารกุ้งสด202 13 หมู่ 11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ 09-9424455 ประเภทกุ้ง,อาหารตามสั่ง
5 สวนอาหารทุ่งทอง 73 หมู่ 11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ 01-8719982 อาหารไทย,อาหารตามสั่ง
6 สวนอาหารอู่ข้าว 52 หมู่ 11 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ 043-50216 อาหารไทย,อาหารพื้นบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาล้างจาน เป็นน้ำยาล้างจานผสมสมุนไพร ล้างสะอาดหมดจด หมดคราบมัน
2 ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ ผลิตภัณฑ์จากเชือกปอ
3 มังกรทำด้วยเชือกปอ มังกรทำด้วยเชือกปอ
4 รองเท้าหนัง รองเท้าหนัง
5 แหนมหมู แหนมหมู

สินค้าโอทอป ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด