ข้อมูลตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลขวัญเมือง แยกออกมาจากตำบลกลาง เมื่อปี 2529 มีจำนวน 11 หมู่บ้าน มีนายแสวง มณีรัตน์ เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลทั้งหมด

พื้นที่

สภาพพื้นดินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางซ้ายมือของถนนแจ้งสนิท เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลหาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลกลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลมะบ้า กิ่ง อ. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลขวัญเมือง ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของถนนแจ้งสนิท ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 33 กม. ห่างจากจังหวัดยโสธร 36 กม. การ
คมนาคม ภายในตำบลเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตทุกสาย

ผลิตภัณฑ์

น้ำยาล้างจาน,มังกรทำด้วยเชือกปอ

สินค้าโอทอป ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด