ข้อมูลตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระคู เป็นที่ตั้งของอำเภอสุวรรณภูมิหรือเมืองศรีภูมิเดิมมาช้านาน ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2117 ซึ่งขณะนั้นเรียกว่า “อาณาจักรศรีภูมิ” มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ในหลายอำเภอ จนกระทั่ง พ.ศ. 2440 บ้านเมืองจัดระเบียบการปกครองใหม่ให้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าเมืองในอดีต

พื้นที่

ตำบลสระคูมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ซึ่งแยกเป็นหมู่บ้านในเขตของ อบต. ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลและบางส่วนอยู่ใน อบต. จำนวน 8 หมู่บ้าน ห่างจากจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 50 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,400 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน การคมนาคมประมาณ 70 % เป็นถนนลาดยาง และการคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากปลา ผ้าไหม

สถานที่

1) วัดกู่พระโกนา
2) ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
3) เทศบาลตำบล
4) สถานีตำรวจ
5) โรงพยาบาล
6) สถานีพัฒนาที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้ ไทย – ออสเตรเลีย
7) โรงเรียนมัธยม
8) สถานที่ราชการต่างๆ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดกู่พระโกนา เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา มีลิง มีป่าสูงใหญ่

โรงแรม
1 สุวรรณโฮเต็ล 125 ถนนสุวรรณภูมิ- ยโสธร ข้างปั๊มบางจาก ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห้องแอร์ - ห้องพัดลม บริการทุกระดับประทับใร

ร้านอาหาร
1 ช.มะลิวัลย์ หมู่ที่ 4 ต.สระคู ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทกุ้ง แต่ก็มีอาหารตามสั่งทุกประเภทร่วมด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การบูรหอม การบูรหอม
2 ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวสารหอมมะลิ
3 ปลาย่าง ปลาแห้ง น้ำพริก เป็นปลาที่ทำให้แห้งโดยการอังไฟและตากแดด เก็บไว้รับประทานได้นาน
4 ผ้ามัดหมี่ข้อย้อมสีธรรมชาติ ผ้ามัดหมี่ข้อย้อมสีธรรมชาติ
5 แจกันดอกไม้ แจกันดอกไม้

สินค้าโอทอป ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด