ข้อมูลตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อพันขันได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2493 เป็นการแยกออกจากตำบลหัวช้าง และตั้งชื่อตำบลตามชื่อบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นบ่อหิน มีน้ำไหลซึมตลอดใช้ขันตักน้ำออกก็ไม่หมด จึงได้ชื่อว่า “บ่อพันขัน” มีนายชาลี นิลสระคู เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

ตำบลบ่อพันขันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอำเภอเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 14 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 909 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 625 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิโดยใช้เส้นทางถนน รพช.สายสุวรรณภูมิ – พนมไพร เป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)ที่ทำการ อบต.
2)สถานีอนามัย 1 แห่ง
3)วัด 8 แห่ง
4) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผ้าไหมชั้นดีที่ได้จากการนำตัวหม่อนมาเลี้ยงจนได้ตัวแก่จนสุกแล้วนำมาต้มเพื่อสาวเอาเส้นไหมแล้วนำไปสู่กระบวนการผลิตผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด