ข้อมูลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งหลวง ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2487 โดยได้แยกออกจากตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ.2527 ได้แบ่งพื้นที่ของตำบลทุ่งหลวงตั้งเป็นตำบลทุ่งกุลา ทำให้ปัจจุบันตำบลทุ่งหลวงมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย มีลำน้ำพลับพลาไหลผ่าน มีแหล่งน้ำประเภทหนองน้ำทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น มีระบบคูระบายน้ำซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาที่ดินหลายแห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหินกองและตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- มีประปาหมู่บ้านและโทรศัพท์สาธารณะ บางหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลทุ่งหลวงจากที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร จากนั้นจะเป็น รพช. รอ 11065 เป็นถนนลูกรังแยกจากถนนลาดยางสาย 214 ประมาณ 15 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) สระสี่เหลี่ยม
2) วัด จำนวน 9 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอจากไหม มีสีสันลวดลายสวยงาม ฝีมือประณีต
4 ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม
5 ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม ผ้าไหมมัดหมี่ลายปูม
6 ผ้าไหมลายเกล็ดเต่ากกดอก ผ้าไหมลายเกล็ดเต่ากกดอก
7 มัดหมี่โฮลสตรี มัดหมี่โฮลสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด