ข้อมูลตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลช้างเผือกแยกมาจากตำบลหัวช้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้การปกครองเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เหตุที่ตั้งชื่อว่าช้างเผือกเพราะมีคนเล่าว่า นานมาแล้วมีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งได้พลัดหลงมาตายที่ป่าดงหลิง ซึ่งอยู่ตำบลช้างเผือกในปัจจุบันจึงเรียกว่าตำบลช้างเผือกตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน กำนันคนแรกชื่อ นายโสภา สนสมบัติ คนปัจจุบันชื่อนายสมพงษ์ แก้วทำมา

พื้นที่

ลักษณะมิประเทศของตำบลช้างเผือก โดยทั่วไปเป็นที่ราบและมีป่าสาธารณประโยชน์เป็นบางแห่ง ลักษณะที่ตั้งหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ลัษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออก จรดตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำไร่ ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

- ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 จากอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดถึงตำบลช้างเผือก ระยะทางประมาณ 18 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)วัดพุทธ
2)โรงเรียนประถมศึกษา
3)อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก
4) สถานีอนามัยตำบล
5) ที่ทำการองค์การบริการส่วนตำบลช้างเผือก
6) โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม (มัธยม)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่จะมีลัษณะการมีลวดลายบนพื้นผ้า ส่วนผ้าไหมพื้นจะเป็นผ้าไหมที่มีการย้อมสีเป็นสีๆตามต้องการไม่มีลวดลายบนพื้นผ้า

สินค้าโอทอป ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด