ข้อมูลตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิขึ้นใหม่ โดยแยกจากตำบลบ่อพันขัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2538 ได้มีการแต่งตั้งกำนันตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2538 มีนายจันทร์ ขันโมลี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหญ้าหน่อง หมู่ที่ 8 เป็นกำนันตำบลจำปาขัน คนแรก

พื้นที่

ตำบลจำปาขันตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 25.187 ตารางกิโลเมตร หรือ 51,740 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้า เข้าถึงทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 99.82 % ของครัวเรือนทั้งหมด
-มีระบบประปา 7แห่ง บ่อน้ำตื้น 108 แห่ง บ่อโยก 17 แห่ง ฝาย 10 แห่ง ลำห้วย 4 สาย บึง หนองน้ำ 17 แห่ง
-โทรศัพท์สาธารณะ 15 ตู้ โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน 65 %

การเดินทาง

การคมนาคมตำบลจำปาขันมีเส้นทางคมนาคมถึงที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ 2 เส้นทาง
เส้นทางที่ 1 ถนน รพช. สายพนมไพร – สุวรรณภูมิ โดยผ่านบ้านหนองโสน บ้านโพนทัน และบ้านปลาค้าว
เส้นทางที่ 2 ถนน รพช. สายพนมไพร – สุวรรณภูมิ โดยเลี้ยวขวาตรงทางแยกบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลบ่อพันขัน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
2)วัด จำนวน 6 แห่ง
3)โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
5) บ่อน้ำจืดขนาดใหญ่ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ่อพันขัน เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ท้องแอ่งเป็นหินทั้งหมด ใจกลางแอ่งจะมีบ่อน้ำขนาดเล็กอยู่ 1 บ่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5 นิ้ว ลึกประมาณ 5 ฟุต มีน้ำซึมไหลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถตักได้ทีละขันแต่ตักเท่าไหร่ก็ไม่หมด จึงได้ชื่อว่า”บ่อพันขัน” น้ำมีรสจืดใช้ดื่มได้ ปัจจุบันมีวัดอยู่ในบริเวณนั้นมีการก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ไว้เป็น เอกลักษณ์สามารถมองเห็นได้จากที่ไกลๆ บ่อพันขันอยู่ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิ ประมาณ 15 กิโลเมตร
2 พระธาตุจำปาขัน เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายศิลปะสมัยขอม ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลง ปัจจุบันมีการทำนุบำรุงแล้ว เป็นศิลปะอ่อนช้อยงดงาม คาดกันว่าก่อสร้างในสมัยขอมโบราณเพราะรูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับศิลปะขอมที่ปรากฎอยู่ในเขตของอำเภอสุวรรณภูมิและบริเวณใกล้เคียง ห่างจากอำเภอสุวรรณภูมิประมาณ 15 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผ้าทอจากไหม มีทั้งผ้าไหมพื้นเรียบและผ้าไหมมัดหมี่หลากหลายลวดลาย ตามความต้องการของตลาด ทอด้วยความปราณีต สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด