ข้อมูลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหิน แต่ก่อนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และแบ่งเขตการปกครองออกมาเมื่อปี 2526 ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนอีสาน พูดภาษาท้องถิ่น(ภาษาลาว) นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง ในปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่รวม 30,000 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ทอผ้า จักสาน

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 215 ระยะห่างจากตัวจังหวัดถึงอำเภอเมืองสรวง 26 กิโลเมตรและที่ตั้งของอำเภอเมืองสรวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองผือ และเดินทางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านป่าแถม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหิน เป็นหมู่บ้านที่มีการทำปลาร้าบอง

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้าบอง

สถานที่

แหล่งนำธรรมชาติวังอีผุย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้าบอง ทำจากปลาร้าที่สุกแล้วผสมกับตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ใบมะกรูด พริกป่น และเครื่อปรุงอื่น ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด