ข้อมูลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอาจสามารถ เป็นตำบลหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภออาจสามารถ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเป็นพื้นที่ราบสูง สภาพพื้นดินเป็นดินปนทราย ป่าโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนเมือง,ตำบลบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหน่อม และตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,436 ครัวเรือน

การเดินทาง

โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2043 ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 29 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าวจากต้นไหล

สถานที่

1) วัด 10 แห่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1แห่ง
3) โรงพยาบาล 1 แห่ง
4) สำนักงานสาธารณสุข 1 แห่ง
5) เทศบาลตำบลอาจสามารถ
6) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
7) ธนาคาร 2 แห่ง
8) โรงเรียน 9 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เสาเจ้าแม่นางหิน ตั้งอยู่บ้านสั้น หมู่ 1 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภออาจสามารถ บริเวณโดยรอบเป็นหนองน้ำ เรียกว่าหนองหูลิง แม่นางหิน เป็นหินที่ขุดได้ในหนองหูลิง เป็นศิลาแลง ลักษณะคล้ายเสา ตรงกลางกลวง เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของชาวอำเภออาจสามารถ และบุคคลทั่วไป
2 วัดดงเจ้าปู่มเหศักดิ์ ตั้งอยู่บ้านร่องคำ หมู่ 5 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ ระยะทางจากตัวอำเภอถึงวัด ประมาณ 6 กม. เส้นทางสะดวกสบาย เป็นทางลาดยางตลอดสาย เส้นทางสายอาจสามารถ-พนมไพร เข้าทางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 14 ต.อาจสามารถ ประมาณ 1 กม. ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภออาจสามารถ มีโบสถ์ซึ่งก่อตั้งตั้งแต่สมัยโบราณ หันหน้าไปทางทิศใต้ และมีแผ่นจารึกโบราณ ซึ่งเป็นที่สักการะของชาวอำเภออาจสามารถ และบุคคลทั่วไป

ร้านอาหาร
1 น้องปอนด์ ม. 7 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อาหารตามสั่ง
2 รสประเสริฐ ม. 7 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อาหารอีสาน (ลาบ,ก้อย)
3 เซียน ม. 15 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว เป็นกระติบข้าวที่สานจากต้นไหล มีหลายแบบ หลายขนาดให้เลือก
2 กระติบข้าว กระติบข้าว
3 กระติบข้าว กระติบข้าว

สินค้าโอทอป ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด