ข้อมูลตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

บ้านโพนเมือง หรือตำบลโพนเมืองในปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าแก่ เคยมีผู้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า “เมืองฝ้าย” เพราะเมืองนี้เคยปลูกฝ้ายออกดอกขาวสะพรั่งเต็มบ้านเต็มเมือง ปัจจุบัน “หนองดอกฝ้าย” ก็ยังปรากฏอยู่ จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้าน ที่เล่าต่อกันมาว่า มีชนกลุ่มหนึ่งหนีการรุกรานของข้าศึก โดยเรียกศึกนี้ว่า “เคิกฮ่อ” ในสมัยกรุงธนบุรี และเหตุที่ตำบลโพนเมือง ตั้งอยู่บนเนินก็เนื่องจากชนกลุ่มนี้มีความเก่งกล้าสามารถ ขยัน สามัคคี ถ้าข้าศึกมารุกรานอยู่ที่สูงย่อมได้เปรียบ จุดสกัดจุดแรกที่ข้าศึกจะมาพักมีหลักฐานปรากฏอยู่ที่ “ดอนสระผ่าน” ปัจจุบันเรียก “ดอนสะพาน” และเนื่องจากมีการฆ่าฟันกันผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก และได้นำศพเหล่านั้นไปทิ้งนอกเมืองด้านทิศตะวันออก จนบริเวณนั้นเจิ่งนองไปด้วยเลือด จึงเรียนบริเวณนั้นว่า “หนองเลือด” ซึ่งปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตกของ บ้านโพนเมือง ม.3 ปัจจุบันตำบลโพนเมืองมีหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 30,732 ไร่ หรือ 49.17 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเทอดไทย และตำบลเหล่า กิ่ง อ. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,782 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางสาย รพช. จากตัวอำเภอประมาณ 6 กม. ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

เห็ดแปรรูป,ถั่วลิสง

สถานที่

1) วัด 2 แห่ง
2) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3) สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) โรงเรียน 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุ เป็นที่เครารพนับถือของประชาชน เป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบเห็ด นำเห็ดมาทำการแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ด หอมหวานอร่อย
2 ถั่วลิสง เป็นถั่วลิสงฝักใหญ่ มีคุณค่าทางโภชนาการ
3 ผ้าสไบลายขิด ผ้าสไบลายขิด
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด