ข้อมูลตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหน่อม เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลหนองหมื่นถ่าน ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ มีลำน้ำชีไหลผ่าน มีห้วยไส้ไก่ คลองส่งน้ำ ประชาชนประกอบอาชีพทางน้ำเป็นอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองหมื่นถ่าน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการประมง หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวอำเภออาจสามารถ ไปตามถนนรณชัยชาญยุทธ (สายร้อยเอ็ด-พนมไพร) ไปทางอำเภอพนมไพร ห่างจากอำเภออาจสามารถ ประมาณ 7 กม. ถึงบ้านมันเหลือง ต.หน่อม มีรถโดยสารตลอด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม,กุ้งก้ามกราม

สถานที่

1) ลำน้ำชี
2) กุดติ้ว
3) ห้วยไส้ไก่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 กุดติ้ว เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่บ้านโนนแฮด ม. 4 บรรยากาศดี ทิวทัศน์สวยงาม ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
2 ลำน้ำชี เป็นแม่น้ำไหลผ่านบ้านกลอย โนนสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทิวทัศน์สวยงาม อากาศร่มรื่น
3 วังเจ๊ก เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีฝายกั้นน้ำ อยู่ที่บ้านห้วยแก้ว เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อากาศดี ทิวทัศน์สวยงามในฤดูฝน
4 ห้วยไส้ไก่ เป็นลำห้วยที่อยู่ในบ้านหน่อม ต.หน่อม มีสะพานข้ามห้วย เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ผ้าสไบลายขิด
3 กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามกราม
4 ผ้าห่มเย็บมือ นำเอาเศษผ้าชิ้นเล็ก ๆ เย็บต่อกันด้วยมือเป็นผ้าห่ม ลวดลายสวยงาม
5 เสื่อกก เสื่อกก
6 เสื่อกกลายขิต เสื่อกกลายขิต

สินค้าโอทอป ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด