ข้อมูลตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหน่อม เป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลหนองหมื่นถ่าน ปัจจุบัน มีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ มีลำน้ำชีไหลผ่าน มีห้วยไส้ไก่ คลองส่งน้ำ ประชาชนประกอบอาชีพทางน้ำเป็นอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองหมื่นถ่าน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการประมง หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวอำเภออาจสามารถ ไปตามถนนรณชัยชาญยุทธ (สายร้อยเอ็ด-พนมไพร) ไปทางอำเภอพนมไพร ห่างจากอำเภออาจสามารถ ประมาณ 7 กม. ถึงบ้านมันเหลือง ต.หน่อม มีรถโดยสารตลอด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม,กุ้งก้ามกราม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด