ข้อมูลตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหมื่นถ่าน แยกจากตำบลหน่อม เมื่อปี 2485 เดิมมี 9 หมู่บ้านปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหนองหมื่นถ่าน ห่างจากตัวอำเภออาจสามารถ ประมาณ 15 กม. โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ มีเนื้อที่ทั้งหมด 28,251 ไร่ สภาพพื้นดินเป็นดินปนทราย มีป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติ มีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับอำเภอหน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดกับตำบลหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดกับตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,734 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,221 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.41 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลได้ 2 ทางคือ ตามถนนลาดยางสายอาจสามารถ-พนมไพร เลี้ยวขวาตามถนนลาดยาง สายหนองหมื่นถ่าน-ปักษา หรือ จากตำบลหนองขาม มาทางทิศตะวันตก มีถนนลาดยางเชื่อมต่อกันย่านใจกลางของตำบลหนองหมื่นถ่าน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบฟักทอง

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) วัดจักรวาฬภูมิพินิจ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดจักรวาฬภูมิพินิจ เป็นโบราณสถาน ที่มีอายุประมาณ 200 ปี มีภาพวาดฝาผนังภายในโบสถ์ที่สวยงาม ด้านในมีพระประธานที่ชาวบ้านอันเชิญมาจาก จังหวัดนครราชสีมา ก่อนสร้างโบสถ์ ซึ่งประชาชนให้ความเคารพ สักกาะเพราะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
2 วัดจักรวาฬภูมิพินิจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว
2 กระเป๋า กระเป๋า
3 ข้าวเกรียบ เป็นข้าวเกรียบที่ทำจากฟักทอง รสชาติดี มีคุณประโยชน์ สะอาด ถูกหลักอนามัย
4 ดอกไม้ประดิษฐ ดอกไม้ประดิษฐ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด