ข้อมูลตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองหมื่นถ่าน แยกจากตำบลหน่อม เมื่อปี 2485 เดิมมี 9 หมู่บ้านปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหนองหมื่นถ่าน ห่างจากตัวอำเภออาจสามารถ ประมาณ 15 กม. โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ มีเนื้อที่ทั้งหมด 28,251 ไร่ สภาพพื้นดินเป็นดินปนทราย มีป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติ มีลำห้วยและหนองน้ำธรรมชาติ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับอำเภอหน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดกับตำบลหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดกับตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,734 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,221 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.41 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เข้าสู่ตำบลได้ 2 ทางคือ ตามถนนลาดยางสายอาจสามารถ-พนมไพร เลี้ยวขวาตามถนนลาดยาง สายหนองหมื่นถ่าน-ปักษา หรือ จากตำบลหนองขาม มาทางทิศตะวันตก มีถนนลาดยางเชื่อมต่อกันย่านใจกลางของตำบลหนองหมื่นถ่าน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบฟักทอง

สินค้าโอทอป ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด