ข้อมูลตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลโหรา เดิมขึ้นกับตำบลอาจสามารถ ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลอาจสามารถ มาตั้งเป็นตำบลโหรา มีนายประถม ตรีบุญเมือง เป็นกำนันคนแรก ปัจจุบัน มีนายเดชา บัวผัน เป็นกำนัน มีหมู่บ้านในการปกครอง 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออาจสามารถ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 7 กม. มีพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีลักษณะเป็นทุ่งกว้าง เหมาะสำหรับการทำนา ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ทั้งหมด 40.25 ตร.กม. หรือประมาณ 25,156.25 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต ติดกับ ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองบัว และตำบบขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
น้ำประปา 9 หมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 8 เครื่อง

การเดินทาง

เดินทางโดยถนนสายร้อยเอ็ด-พนมไพร จากตัวอำเภอประมาณ 3 กม. จากนั้นเดินทางไปตามถนน รพช. สายบ้านดอนกลาง-บ้านอ้น ประมาณ 5 กม. ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด