ข้อมูลตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขี้เหล็ก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออาจสามารถ ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านจิด หมู่ 2 บ้านหนองตาโฮม หมู่ 3 บ้านโนนสังข์ หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก หมู่ 5 บ้านโนนค้อ หมู่ 6 บ้านเหล่าง้าว หมู่ 7 บ้านยางเฌอ หมู่ 8 บ้านเปลือย หมู่ 9 บ้านโนนสีดา หมู่ 10 บ้านโนนหงส์ หมู่ 11 บ้านหนองโฮง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โหรา, โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านดู่ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม,ผ้ามัดหมี่,ผ้าโสร่ง,ผ้าขาวม้า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม, ผ้ามัดหมี่, ผ้าโสร่ง , ผ้าขาวม้า เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่ทอจากผู้ที่มีฝีมือ จึงได้ผลงานออกมามีคุณภาพ สวยงาม ลวดลายและสีสันโดดเด่น มีให้เลือกมากมายเช่น ผ้าไหม, ผ้ามัดหมี่, ผ้าโสร่ง, ผ้าขาวม้า เป็นต้น

สินค้าโอทอป ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด