ข้อมูลตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านดู่ เดิมขึ้นกับตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ต่อมาการปกครองยุ่งยากลำบากขึ้น เพราะมีหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่มาก ฉะนั้นเมื่อปี 2500 จึงแยกการปกครองออกมาเป็นตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทราย มีคลองอีสานเขียวไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุนรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,110 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยเส้นทางถนน รพช. สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ระยะทางจากอำเภออาจสามารถ ถึงตำบลบ้านดู่ ระยะทาง 19 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)วัด 4 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดปัจจิม ตั้งอยู่ที่บ้านดู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
2 วัดคุ้ม ตั้งอยู่ที่บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา
3 วัดทุ่งสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำยาสระผม,ครีมนวดผม,น้ำยาล้างจาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตจากดอกอัญชัน และยาสระผมผสมด้วยน้ำซาวข้าว
2 ผ้าสไบลายขิต ผ้าสไบลายขิต
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่เป็นผ้าที่มีลวดลายสีสันสวยงาม
4 พวงมาลัย พวงมาลัย

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด