ข้อมูลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุ่งเลิศ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมยวดี ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุ่งเลิศ หมู่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ 3 บ้านโป่ง หมู่ 4 บ้านคำอุดม หมู่ 5 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ 8 บ้านหนองม้า หมู่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชมสะอาด, ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.กาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพรอง ทอผ้า

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ, ผลิตภัณฑ์จากผ้า-ผ้าห่มไหมพรม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มฝ้ายทอมือ
2 ขนมนางเล็ด ขนมนางเล็ด
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
4 ผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านบุ่งเลิศ ผ้าที่ทอส่วนใหญ่จะเป็นผ้าฝ้ายสีพื้น ผ้าฝ้ายตัวอักษร ผ้าขาวม้า โดยใช้กี่พื้นบ้านและกี่กระตุกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ได้แก่ ปลอกหมอน เสื้อ กางเกง กระโปรง ย่าม และของที่ระลึก ฯลฯ
5 ผ้าห่มฝ้าย เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าห่มไหมพรมบ้านบุ่งเลิศ เนื้อนุ่ม สีสวย ไม่หนาหรือบางจนเกินไป ซักทำความสะอาดง่าย
6 ผ้าห่มฝ้าย ผ้าห่มฝ้าย
7 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
8 สัตว์จำลองจากเศษวัสดุธรรมชาติ สัตว์จำลองจากเศษวัสดุธรรมชาติ

สินค้าโอทอป ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด