ข้อมูลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชมสะอาดแยกเขตการปกครองออกมาจากตำบลชุมพร เมื่อ ปี พ.ศ.2521 โดยมีกำนันคนแรกชื่อ นายนุกูล บุญปก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และค้าขาย อื่น ๆ บ้างเล็กน้อย ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงและเป็นลูกคลื่นลอนลาด มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำห้วยแดง ห้วยแก้งกอก การทำการเกษตร ซี่งได้แก่ การทำนา-ทำไร่ และการปลูกพืชผัก เป็นต้น

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนบ้านเล็กน้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 37 ตร.กม. หรือประมาณ 23,125 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าชนิดต่างๆ และการปลูกพืชสวน

สาธารณูปโภค

ตำบลชมสะอาดมีไฟฟ้า และระบบประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะกระจายทุกหมู่บ้านในตำบลรวม 16 เครื่อง โทรศัพท์มือถือรวมทั้งตำบล 52 เครื่อง

การเดินทาง

สามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยรถยนต์ จักรยานยนต์และอื่นๆ สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ห่างจากตัวอำเภอเมยวดี 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 72 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

สถานที่

1) อบต. ชมสะอาด
2) สถานีอนามัยบ้านชมสะอาด
3) โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด
4) โรงเรียนบ้านหนองโน
4) หนองแวงทับควาย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ฝายห้วยแก้งกอก หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด
2 ทุ่งนาทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชมสะอาด

ร้านอาหาร
1 ร้านคำมีโภชนา 103 หมู่ที่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อาหารจานเดียว,ก๋วยเตี๋ยว,ราดหน้า,ส้มตำ,ไก่ย่าง
2 ร้านบุญโฮมโภชนา 91 หมู่ที่ 1 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ก๋วยเตี๋ยว,ส้มตำ,ไก่ย่าง,
3 ร้านประสิทธิ์โภชน 98 หมู่ที่ 9 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด อาหารจานเดียว,ก๋วยเตี๋ยว,ส้มตำ,ลาบ,ก้อย,น้ำตก,
4 ร้านพเยาว์ค้าเนื้ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ย่างพวงนม,ย่างน้ำตก,ลาบ,ก้อย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายย้อมศรีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้ ขนาดกว้าง 80 – 100 ซม. ความยาวขึ้นอยู่กับเส้นด้ายที่ใช้ในการทอ สีสันและลวดลวยขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของลูกค้า

สินค้าโอทอป ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด