ข้อมูลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ทอง แยกออกจากตำบลขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณปี 2520 ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสมเด็จ
จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 13 กม. และห่างจากอำเภอศรีสมเด็จ ประมาณ 5 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 17.85 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านบาก , ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขอนแก่น, ต.นาโพธิ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแวงควง, ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 525 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 525 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ออกจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม เลี้ยวขวาเข้าอำเภอศรีสมเด็จ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านเหล่าใหญ่
หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง ระยะทางประมาณ 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยลายมัดหมี่ หลายลาย หลายสี ลวดลายและสีสวยงามมาก

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด