ข้อมูลตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองเปลือย เดิมชื่อว่า “เมืองหัวโนนตากแดด” ต่อมาพระยางเมืองจำปาศักดิ์ ได้เดินทางมาสู่ขอลูกสาวเจ้าเมืองหัวโนนตากแดด เมื่อเดินทางมาถึงป่าละเมาะ แห่งหนึ่ง ได้หยุดพักแรก เมื่อมีคนผ่านมา ขบวนพระยาเมืองจำปาศักดิ์ได้โกหกว่า ถ้าจะไปเมืองหัวโนนตากแดดจะต้องถอดเสื้อผ้าเข้าไป เพราะคนเมืองนั้นไม่สวมเสื้อผ้า พระยาเมืองจำปาศักดิ์ จึงสั่งลูกน้องให้ถอดเสื้อเข้าไปในเมือง จึงรู้ว่าถูกหลอก พระยาเมืองจำปาศักดิ์จึงขอเปลี่ยนชื่อจากเมืองหัวโนนตากแดด เป็น “เมืองเปลือย” ตั้งแต่นั้นมา ตำบลเมืองเปลือยแยกออกจากตำบลขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2528 โดยในช่วงแรกมีหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน จนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2533 ได้มีการแบ่งการปกครองออกอีก 3 หมู่บ้าน เป็น 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลเมืองเปลือย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเมืองเปลือย เป็นที่ดอน มีพื้นที่ราบบางส่วน ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย จึงทำให้ไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,537 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สวนจิก, ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง

การเดินทาง

จากจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านถนนลาดยาง สายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม จนกระทั่งถึงบ้านหนองคูขาด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เป็นระยะทางประมาณ 10 กม. เลี้ยวขวาไปที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จนถึงบ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ 1 ต.โพธิ์ทอง เลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรังเป็นระยะทาง
ประมาณ 2 กม. จะถึงเขตตำบลเมืองเปลือย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1)วัด 5 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยกี่กระตุก เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าถุง โสร่ง
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด