ข้อมูลตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองแวงควง ได้แยกการปกครองออกจากตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2533 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหมู่บ้านทั้งหมดในขณะนั้น 11 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 ได้แยกพื้นที่การปกครองออกไปอีกจำนวน 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครองของตำบลหนองแวงควง รวมทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน
หนองแวงควง เป็นชื่อหนองน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองแวงควงในปัจจุบัน กลุ่มบุคคลที่มาตั้งบ้านเรือนครั้งแรกในบริเวณดังกล่าว จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านและชื่อตำบลตามชื่อหนองน้ำแห่งนี้

พื้นที่

ตำบลหนองแวงควง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอศรีสมเด็จ ห่างจากตัวอำเภอศรีสมเด็จประมาณ 7 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมของตำบล 20.15 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,593.75 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกล่าม อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เสือโก๊ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน
- มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
- มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะประเภทหยอดเหรียญ จำนวน 7 แห่ง

การเดินทาง

- เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยรถยนต์โดยสารประจำทางสายร้อยเอ็ด – บุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ 18 กม.
- เดินทางจากอำเภอศรีสมเด็จไปทางทิศใต้ผ่านอำเภอศรีสมเด็จ ระยะทางจากตัวอำเภอฯ 7 กม

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกหญ้า

สถานที่

วัดป่านกยูงทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มกันหนาว
2 ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกหญ้า

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด