ข้อมูลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านบาก เดิมอยู่ในการปกครองของตำบลศรีสมเด็จ ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำนา ทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ศรีสมเด็จ, อบต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อบต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ครบหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางโดยเส้นทาง ถนน ยธ. สายศรีสมเด็จ – เหล่ากาชาด และถนนทางหลวงแผ่นดิน จากบ้านเหล่ากาชาด – ร้อยเอ็ด ระยะทาง
25 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

เพาะเห็ด

สถานที่

1)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
2 ผ้าห่มไหมพรม เป็นผ้าห่มที่ทอจากไหมพรม มีหลายลาย หลายสี สวยงาม
3 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมที่ทอด้วยลายมัดหมี่ สวยงาม มีหลายสี หลายลาย
4 เสื่อกก เป็นเสื่อที่ทอจากกก ชนิดพับได้ พกพาสะดวก สวยงาม ทนทาน
5 เสื่อกก เสื่อกก
6 เห็ด เป็นผลิตภัณฑ์เห็ดบรรจุถุง และ ดอกเห็ด

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด