ข้อมูลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดินดำ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี บริเวณลำน้ำเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านมีบ่อดินดำ ซึ่งเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียดใช้ปั้นภาชนะ เวลานำไปเผาไฟจะมีกลิ่นหอม จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านดินดำ” และมีลำน้ำชีไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้สมญานามว่าดินดำน้ำชุ่ม เป็นนามของตำบลดินดำตราบเท่าทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพตำบลตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี มีความอุดมสมบูรณ์ การทำนาสามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตร ไร่นาสวนผสม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ดี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำชี ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.แสนชาติ, ต.ปาฝา, ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เชียงขวัญ กิ่งอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,046 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 14 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจังหาร 15 กม. การเดินทางติดต่อกับอำเภอโดยเส้นทางถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านมีถนน
คอนกรีตครบทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียวว่าว,ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล
2) ลำน้ำชี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ลำน้ำชี ลำน้ำชี เป็นลำน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านตำบล มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ และล่องเรือชมธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียวว่าว ข้าวเกรียวว่าว
2 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วอบสมุนไพร
3 ปลาส้มบด ปลาส้มบด
4 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ ทอด้วยมือ โดยใช้กี่พื้นบ้าน ใช้เส้นไหมจากการเลี้ยงของสมาชิก
6 ผ้าไหมมัดหมี่ (นางบัวลอง) ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด