ข้อมูลตำบลปาฝา อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลปาฝา เป็นตำบลอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจังหาร กำนันคนแรก ชื่อกำนันปาฝา จึงได้ชื่อว่าตำบลปาฝา ตั้งแต่นั้นมา และอีกที่มาของชื่อตำบลคือ ภายในวัดบ้านปาฝา มีสระน้ำ 1 สระ ในสระมีตะพาบน้ำอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งตะพาบน้ำ ชาวอีสานจะเรียกว่าปลาฝา หรือ ปาฝา

พื้นที่

ตำบลปาฝา เป็นทุ่งกว้าง เหมาะสำหรับการทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แสนชาติ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า จักสาน

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลปาฝา อยู่ห่างจากอำเภอจังหารประมาณ 5 กม. เส้นทางเดินทางระหว่างตำบลถึงอำเภอเป็นถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง ตลอดสาย และเส้นทางระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด