ข้อมูลตำบลจังหาร อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านจังหารยังไม่มีชื่อเรียก เป็นบ้านเก่า และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ชาวบ้าน และพระภิกษุจากหมู่บ้านทางตะวันออกจะเดินทางไปทำบุญบั้งไฟที่บ้านสีแก้ว บ้านเชียงเหียน ต้องเดินทผ่านหมู่บ้านนี้ และมักจะแวะกินข้าว หรือฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านนี้ เนื่องจากมีบ่อน้ำเล็ก ๆ บ่อหนึ่ง มีน้ำตลอดปี (ปัจจุบันดินทับถมไปหมดแล้ว) จากสถานที่ฉันอาหารตอนเช้าของพระภิกษุ ซึ่งอาหารตอนเช้าเรียกว่า "จังหัน" จึงได้ชื่อว่า "บ้านจังหัน" ต่อมาได้เรียกว่า "บ้านจังหาร" มาจนทุกวันนี้

พื้นที่

ต.จังหาร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่ทั้งหมด 24.5 ตร.กม. หรือประมาณ 13,835 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอจังหาร ห่างจากที่ว่าการ อ.จังหาร 1 กม. และห่างจาก จ.ร้อยเอ็ด ประมาณ 11 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรมทอผ้า, จักสาน, ทำไร่นาส่วนผสม

สาธารณูปโภค

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล 1 แห่ง โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง โทรศัพท์บ้าน 57 แห่ง มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 19 หมู่บ้าน ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค บริการได้ในหมู่บ้านตลาดค้อ จังหาร เหล่างิ้ว มีรถยนต์สองแถววิ่งรับส่งผู้โดยสารเข้าสู่ จ.ร้อยเอ็ด ทุก 30 นาที

การเดินทาง

เส้นทางสู่ตำบล เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ไปตามเส้นทางร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ถึงกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช.สายตลาดค้อ - โนนขาม ประมาณ 1 กม. จะถึงที่ว่าการอำเภอจักหาร และเข้าเขต ต.จังหาร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าสไบขิต, ผ้าขาวม้า, ผ้าห่มไหมพรม, ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1. ที่ว่าการ อ.จังหาร
2. โรงพยาบาลจังหาร
3. สถานีตำรวจภูธร อ.จังหาร
4. สำนักงานสาธารณะสุข อ.จังหาร
5. โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสวรรค์
6. วัดฐิตวิริยาวนาราม (วัดป่าม่วง)
7. ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
8. วัดทุ่งนิมิตรสถิตย์ธรรมวนาราม (บ้านเหล่างิ้ว)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดทุ่งนิมิตรสถิตย์ธรรมวนาราม เป็นสำนักสงฆ์ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งจังหาร สถานที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนทางจิต มีความสงบ ตั้งอยู่บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 16 ต.จังหาร
2 บึงไทรทอง เป็นสถานที่ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถระ (หลวงปู่สมชาย) ประธานสงฆ์แห่งวัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะสร้างพระธาตุร้อยเอ็ด 72 ปี เฉลิมพระเกียรติ อยู่ทางทิศใต้บ้านเหล่างิ้ว เนื้อที่ 75 ไร่

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารต้นค้ หมู่ที่ 5 บ้านตลาดค้อ ต.จังหาร อยู่หน้าห้องสมุดประชาชน อาหารพื้นบ้าน, อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารแพดิน หมู่ที่ 9 บ้านดินดำ ต.ดินดำ อ.จังหาร อาหารประเภทปลา, กุ้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
2 ผ้าทอมือลายเกล็ดเต่า ผ้าทอมือลายเกล็ดเต่า
3 ผ้าสไบขิต, ผ้าขาวม้า, ผ้าห่มไหมพรม, ผ้าไหมมัดหมี่ นำเส้นด้ายโทเรมาทอโดยการใช้กรรมวิธีแบบพื้นบ้าน ทอด้วยมือเป็นผ้าขาวม้า ผ้าสไบขิต ส่วนผ้าไหมจะใช้ทั้งเส้นไหมที่เลี้ยงเอง และไหมโรงงาน ผลิตภัณฑ์จะมีความสวยงาม และเป็นงานฝีมือ
4 สุรากลั่น (สุราชุมชน) สุรากลั่น (สุราชุมชน)

สินค้าโอทอป ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด