ข้อมูลตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลยางใหญ่ แยกจากตำบลปาฝา บริเวณที่ตั้งตำบลมีหนองน้ำแห่งหนึ่ง มีต้นยางใหญ่อยู่ริมหนอง  ท้องทุ่งเต็มไปด้วยต้นยางนา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าทุ่งหนองยาง เมื่อแยกจากตำบลปาฝา จึงใช้ชื่อตำบลว่า ตำบลยางใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน 

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่ง เหมาะสำหรับการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดินดำ  อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ดทิศใต้ ติดกับ  ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่   อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม   

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลยางใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 6 กม. การเดินทางโดยรถยนต์ตามถนนลาดยางและถนนคอนกรีต

เว็บไซต์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่(http://www.yangyai.ob.tc)

สินค้าโอทอป ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด