ข้อมูลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลผักแว่นแยกออกจากตำบลม่วงลาด เป็นตำบลที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านประกอบอาชีพทางการเกษตร สามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ในบริเวณท้องนาจะเต็มไปด้วยผักแว่น จึงใช้ชื่อตำบลผักแว่น

พื้นที่

เป็นตำบลขนาดกลาง ประกอบด้วยหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นตำบลที่มีศักยภาพในการพัฒนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน
มีโทรศัพท์ 6 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลผักแว่นอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจังหาร 16 กม. เป็นเส้นทางลาดยาง เข้าสู่ตำบล 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

ถั่วลิสงแปรรูป,เสื่อกกแปรรูป

สถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลผักแว่น

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกก ทอเสื่อกก และแปรรูปเสื่อกก
2 ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูป ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงแปรรูป โดยแปรรูปถั่วลิสงเป็นถั่วตัด ถั่วอบโอวัลติน ถั่วคั่วทราย ถั่วกรอบแก้ว ถั่วอบสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด