ข้อมูลตำบลเชียงขวัญ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงขวัญ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด 20 กม. ห่างจากกิ่งอำเภอเชียงขวัญ 1 กม. มีพื้นที่ 13,532 ไร่ มีหมู่บ้านในการปกครอง 12 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีพื้นที่บางส่วนของตำบล ติดลำน้ำชี ทำให้พื้นที่บางส่วนเสี่ยงกับการถูกน้ำท่วม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระธาตุ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 4 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด สู่ตำบลเชียงขวัญ โดยถนนลาดยางทั้งหมด ระยะทาง 20 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก, หมวกคาวบอยจักสานจากกก

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
2) โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง
3) วัด 4 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบล
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 ผ้าไหมมัดหมี่ขิต ฝ้าย ผ้าไหมมัดหมี่ขิต ฝ้าย
5 หมวกคาวบอยจักสานจากกก หมวกคาวบอยจักสานจากกก
6 เสื่อกก เป็นเสื่อที่ทอจากกก มีหลายสีหลายขนาดสวยงาม
7 เสื่อกก (นางลำไย) เสื่อกก
8 เสื่อกก (นางหนูเล็ก) เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลเชียงขวัญ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเชียงขวัญ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด