ข้อมูลตำบลหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2414 ตำบลหนองฮี เป็นเมืองโบราณของขอม มีสภาพเป็นเมืองร้าง ป่าไม้ทึบ ชนกลุ่มแรกที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งคือ ชาวข่าระแด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล ขึ้นกับเมืองพนมไรแดนมฤค มณฑลร้อยเอ็ด และขึ้นกับกิ่งอำเภอหนองฮี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลางาม หมู่ 2 บ้านหนองฮี หมู่ 3 บ้านหัวช้าง หมู่ 4 บ้านป่ากุ่ง หมู่ 5 บ้านขวาว หมู่ 6 บ้านดอนกลอย หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 บ้านโคกกลาง หมู่ 9 บ้านหนองงาม หมู่ 10 บ้านเหล่ามุ่ง หมู่ 11 บ้านต่องต้อน หมู่ 12 บ้านหัวช้าง หมู่ 13 บ้านดอนกลอย หมู่ 14 บ้านสวนหม่อน หมู่ 15 บ้านหนองชมภู หมู่ 16 บ้านขวาวนคร หมู่ 17 บ้านหนองไก้

พื้นที่

โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 130 เมตร บริเวณตอนกลาง ค่อนข้างเป็นที่เนินสูง ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าสงวนเป็นก่า ดินเป็นดินปนทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 42.268 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสว่าง อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ดูกอึ่ง, ต.เด่นราษฎร์ กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยทางหลวงหมายเลข 202 เข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ แล้วเดินทางจากอำเภอสุวรรณภูมิ ไปจังหวัดยโสธร ด้วยเส้นทางเดิม จนมาถึงกิโลเมตรที่ 18 แล้วเลี้ยวขวาที่บ้านหนองปักษาประมาณ 50 เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 5 กม. จะเข้าสู่เขตตำบลหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ-ตะกร้าจากเถาวัลย์

สถานที่

1. วัด 5 แห่ง
2. ที่ว่าการกิ่งอำเภอ
3. สำนักงานสาธารณสุข

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี เป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดในช่วงเดือน 6 ถึง เดือน 7 ของทุกปี
2 วัดดงเย็นมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 16 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี เป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด และผู้ป่วยโรคเอดส์ด้วยสมุนไพร
3 บ่อพนันขัน ปราสาทแดง เป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า 3,000 ปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.เด่นราษฎร์ กิ่งอ.หนองฮี ห่างจากต.หนองฮี ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 9 กม.
4 หนองฮี ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่กลางชุมชน มีเกาะกลางน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่จัดงานประเพณีลอยกระทง
5 วัดสระโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี เป็นสถานที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในช่วงเดือน 6 ถึง เดือน 7 ของทุกปี

ร้านอาหาร
1 ร้านชายทุ่ง หมู่ 3 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทร : 043-5061 อาหารตามสั่ง
2 ร้านอุบล หมู่ 2 ต.หนองฮี กิ่งอ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด โทร : 043-5062 ก๊วยเตี๋ยว

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 กระติบข้าว กระติบข้าว
3 จักสานเถาวัลย์ ผลิตภัณฑ์จักสานเถาวัลย์เป็นตะกร้า กระจาด กระเช้า เกวียน แจกัน ฯลฯ ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
4 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เนื้อดี สีสันสวยงาม สีไม่ตก มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าพื้นเรียบ ผ้าขาวม้า ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน ผ้าตัดเสื้อ ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด