ข้อมูลตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมบ้านเด่นราษฎร์เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเมืองโบราณขอม มีสภาพเป็นเมืองร้าง ป่าไม้หนาทึบ ชนกลุ่มแรกที่อพยพมาตั้งหลักแหล่ง คือ ชาวข่าระแด เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบเทศาภิบาล ในเมืองพนมไพรแดนมฤคก็อยู่ในการปกครองของมณฑลร้อยเอ็ด ต่อมาได้แยกเป็นตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และเมื่อยกฐานะตำบลเป็นกิ่งอำเภอหนองฮี ตำบลเด่นราษฎร์ก็ขึ้นตรงกับกิ่งอำเภอหนองฮี ในวันที่ 1 เมษายน 2538 จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง สลับกับป่าไม้ขนาดเตี้ย ลาดจากทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ สูงจากระดับน้ำทะเล 130 เมตร ดินเป็นดินปนทราย ไม้อุ้มน้ำ มี 3 ฤดู พื้นที่ทั้งหมด 33.67 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,038 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ พูดภาษาไทยอีสาน บ้านเรือนเป็นไม้ผสมปูน ถนนในหมู่บ้านสายหลักๆเป็นถนนคอนกรีต

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองฮี กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ และหัตถกรรมเช่นทอผ้าไหม / จักสานจากไม้ไผ่/เถาวัลย์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยทางหลวงหมายเลข 202 เข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านอำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ แล้วเดินทางจากอำเภอสุวรรณภูมิไปจังหวัดยโสธร ด้วยเส้นทางเดิม จนมาถึงกิโลเมตรที่ 18 เลี้ยวขวาที่บ้านหนองปักษา ประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร จะเข้าสู่เขตตำบลหนองฮี ตามถนนลาดยางผ่านที่ว่าการกิ่งอำเภอ ประมาณ 1 กม. จะเข้าสู่เขตตำบลเด่นราษฎร์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9

ผลิตภัณฑ์

ขนมปั้นสิบ

สถานที่

1) สถานีอนามัย 2 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
3) วัด 6 วัด วัดราษฎร์อุดมวนาราม วัดเด่นราษฎร์ วัดชัยมงคลวนาราม วัดบุปผาราม วัดโพธิ์สูง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ผ้าไหมมัดหมี่
3 กระติบข้าว กระติบข้าว
4 ขนมปั้นสิบ ขนมปั้นสิบ ไส้หวาน ไส้เค็ม ไส้สับปะรด ก้อนเล็กพอคำ ขนมปั้นสิบ ไส้หวาน ไส้เค็ม ไส้สับปะรด ก้อนใหญ่
5 ข้าวเกรียบหูช้าง(ข้าวโป่ง) เป็นแผ่นบางๆทำจากข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมาตำผสมกับน้ำตาลทรายและสมุนไพร เมื่อย่างไฟสุกจะกรอบ อร่อย หวานดี
6 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
7 น้ำมันไพรเหลืองสุภาภรณ์ น้ำมันไพรเหลืองสุภาภรณ์
8 เสื่อกก เสื่อกก
9 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเด่นราษฎร์ กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด