ข้อมูลตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งเขาหลวง แยกการปกครองมาจากตำบลมะบ้าน เมื่อปี พ.ศ.2533 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านผักก้าม หมู่ที่ 2 บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านหวายน้อย หมู่ที่ 4 บ้านจานใต้ หมู่ที่ 5 บ้านอุดมสุขหมู่ที่ 6 บ้านจาน หมู่ที่ 7 บ้านท่าโพธิ์

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยดางเดียวไหลผ่านในพื้นที่บางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเทอดไทย กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย / รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ตู้โทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวจังหวัดถึงตำบล ระยะทาง 24 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนสายแจ้งสนิท-อุบลราชธานี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง

สถานที่

1) วัดป่าโนนขวาง
2) อบต.ทุ่งเขาหลวง
3) สถานีอนามัยทุ่งเขาหลวง
4) โรงเรียนสังกัด สปช.3 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวกล้อง นำข้าวจ้าว(ข้าวเปลือก) มะลิ มาโม่ ร่อนเอาปลายข้าว แกลบออก แล้วฝัดให้สะอาด บรรจุถุง ๆ ละ 1 กก. 5 กก. ขายปลีกและขายส่ง
2 ไก่ย่างทุ่งเขาหลวงลุงหนวด ไก่ย่างทุ่งเขาหลวงลุงหนวด

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด