ข้อมูลตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะบ้า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขวาน้อย หมู่ 2 บ้านขว้าง หมู่ 3 บ้านหวายหลึม หมู่ 4 บ้านท่าสะแบง หมู่ 5 บ้านขว้างใหญ่ หมู่ 6 บ้านหวายหลึม หมู่ 7 บ้านธารสวรรค์ หมู่ 8 บ้านขว้างใหญ่ หมู่ 9 บ้านอุดมสุข

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงงาม กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขวัญเมือง, ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาทุ่งหลวง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ, ผ้าไหมพื้น,ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ของที่ระลึก(กระสวยอัก) ของที่ระลึก(กระสวยอัก)
2 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวปักเส้นไหม ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวปักเส้นไหม
3 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
4 ผ้าไหมบ้านหวายหลึม เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านหวายหลึม เนื้อผ้าดี ฝีมือประณีต ลวดลายและสีสันสวยงาม สีไม่ตก มีให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ผ้าไหมทอมือ, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมพื้น เป็นต้น
5 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
6 เสื่อกก เสื่อกก

สินค้าโอทอป ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด