ข้อมูลตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะบ้า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขวาน้อย หมู่ 2 บ้านขว้าง หมู่ 3 บ้านหวายหลึม หมู่ 4 บ้านท่าสะแบง หมู่ 5 บ้านขว้างใหญ่ หมู่ 6 บ้านหวายหลึม หมู่ 7 บ้านธารสวรรค์ หมู่ 8 บ้านขว้างใหญ่ หมู่ 9 บ้านอุดมสุข

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงงาม กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขวัญเมือง, ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เขาทุ่งหลวง กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ, ผ้าไหมพื้น,ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด