ข้อมูลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งขึ้นราว พ.ศ. 2433 ปัจจุบันอายุได้ 111 ปี เนื่องด้วยมีชนหลายกลุ่มหลายสาย ได้อพยพเข้ามาจากที่ต่าง ๆ มายังหมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้เกิดการขยายหมู่บ้าน ประกอบด้วย สายที่ 1 เป็นชนกลุ่มหนึ่งมาจากนครนายก ประมาณ 4 ครอบครัว นำโดยนายจูม มะลิ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณกุดใหญ่ได้ไม่นานก็ย้ายมาอยู่ที่กุดน้อย สาเหตุมีคนเล่าว่าแรงอาถรรพ์เจ้าที่ เพราะในสมัยก่อนกุดใหญ่เคยมีคนเห็นเรือทองคำปรากฏในวันพระ ขนาดเรือกว้าง 0.6 เมตร ยาว 2 เมตร มีขั้นเรืออยู่ 5 ขั้น พระอาจารย์ศรีทัต ได้นำไปสร้างพระธาตุท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 ขั้น ในวันพระจะได้ยินเสียงมโหรีแต่ไม่เห็นคนบรรเลง เคยมีคนในหมู่บ้านขึ้นไปนั่งในเรือทองคำนี้ ต่อมาชนกลุ่มนายจูมมะลิ ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ตั้งบ้านกุดเรือคำในปัจจุบัน สายที่ 2 มาจากประเทศลาว ประมาณ 5 ครอบครัว โดยไปอยู่ที่กุดใหญ่ก่อนมารวมกับกลุ่มนายจูมมะลิ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่อพยพมารวมอีกคือ มาจากขอนแก่น ปี 2506 มาจากอำเภอนาแก นครพนม ปี 2512 และ 2528

พื้นที่

ตำบลกุดเรือคำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอวานรนิวาส ห่างจากอำเภอ 23 กม. มีหมู่บ้านในเขตปกครองตำบล 9 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ 33,125 ไร่ มีพื้นที่ที่ราบสูงทางตะวันออกลาดต่ำลงทางตะวันตก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง และ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ธาตุ, ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อินทร์แปลง, ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา , รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทำพืมทอผ้า ทอผ้าไหม อาหารแปรร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,501 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 163 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.02 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2091 เป็นเส้นทางติดต่อราชการกับอำเภอ และติดต่อกับตำบลหนองแวงใต้
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2092 เป็นเส้นทางเชื่อมไปตำบลอินทร์แปลง และเข้าสู่อำเภอบ้านดุง
3. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2229 เป็นเส้นทางเชื่อมไปอำเภอบ้านม่วง และไปอำเภอสว่างแดนดิน (ทางทิศใต้)

ผลิตภัณฑ์

พืมทอผ้า/ทอผ้าไหม/เกลือสินเธาว์

สถานที่

1) วัดกุดเรือคำ
2) วัดดอนสวรรค์
3) โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
4) สวนสาธารณะหนองแวง
5) สถานีตำรวจชุมชน
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7) แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์
8) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ร้านอาหาร
1 คนไทบ้าน ม.9 ต.กุดเรือคำ อาหารตามสั่ง
2 วังไข่มุข ม.5 ต.กุดเรือคำ อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทอผ้าไหม
2 ฟืมทอผ้า ฟืมเป็นเครื่องมือใช้ในการทอผ้ามาแต่สมัยก่อน มีหลายขนาดแล้วแต่ใช้กับเส้นใยขนาดใด ทอผ้าผืนกว้างแค่ไหน ในตัวฟืมจึงประกอบด้วยส่วนที่เป็นไม้ใช้ในการตีด้ายทอ และส่วนที่เป็นผ้าต้นแบบที่มีปลายด้ายเชื่อมต่อกับเคลือด้ายที่จะใช้ทอผ้า
3 เกลือไอโอดีน

สินค้าโอทอป ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส สกลนคร