ข้อมูลตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกุดฉิม แต่เดิมขึ้นต่อตำบลดอนนางหงส์ ต่อมาแยกมาเป็นตำบลแสนพัน มีเขตปกครองรวม 15 หมู่บ้าน จึงได้แยกออกจากตำบลแสนพัน มาตั้งเป็นตำบลกุดฉิม โดยได้ชื่อจาก กุดสิม ซึ่งคำว่า กุด แปลว่า ขาด คือลำห้วยทางน้ำเดินเปลี่ยนกระแสวนไปที่อื่น ที่เดิมจึงขาดเป็นห้วงน้ำ หรือเป็นวังน้ำ คล้ายบุ่ง จึงเรียกว่า "กุด" ส่วนคำว่า "สิม" มาจากสีมา แปลว่า เขตแดน หมายถึง เขตหรือแดนที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์ ถ้าทำอยู่บนบกเรียกว่า พันธสีมา แปลว่า เขตแดนที่พระสงฆ์ผูกแล้ว ถ้าทำอยู่น้ำ เรียกว่า อุทดเขปสีมา แปลว่า เขตที่วักน้ำหรือวิดน้ำถึง ได้แก่ สิมน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านกุดฉิม มียอดห้วยแหนไหลผ่าน และมีห้วงน้ำเป็นกุด คณะสงฆ์สมัยก่อนได้ไปปลูกสีมาน้ำทำสังฆกรรมที่นั้นมานาน จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดี และได้ตั้งชื่อตำบว่า "กุดฉิม" สืบมา

พื้นที่

พื้นที่ตำบลกุดฉิมมีเนื้อที่ประมาณ 16.89 ตารางกิโบเมตร หรือ 10,556 ไร่ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุอุเทน จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำการเกษตร

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจากตัวอำเภอธาตุพนมถึง อบต.กุดฉิม ประมาณ 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

แหนมหมู,เสื้อผ้าถักโครเชต์

สถานที่

1. วัด 6 แห่ง
2. โรงเรียน 3 แห่ง
3. สานีอนามัยตำบล 1 แห่ง
4. อบต.กุดฉิม 1 แห่ง
5. ศพด. 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม
2 เสื้อผ้าถักโครเชต์ เสื้อกั๊กเด็ก
3 แหนมหมู แหนมหมู "จิตกร" เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ทำจากเนื้อหมูที่บดละเอียด และหนังหมูที่หั่นเป็นเส้น ผสมผสานเครื่องเทศ ห่อด้วยใบตอง อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม นครพนม