ข้อมูลตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองย่างชิ้น เป็นตำบลที่ตั้งมาประมาณ 100 ปีมาแล้ว แต่ก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอธาตุพนม ตอนนั้นอำเภอเรณูนครมีชื่อว่า "เมืองเว" บ้านหนองย่างชิ้นในขณะนั้นเป็นป่า ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพล่าสัตว์ป่า เมื่อล่าสัตว์ได้แล้วจะนำมาชำแหละเพื่อทำเนื้อเค็มตากแห้งบริเวณหนองน้ำ การที่ราษฎรนำเนื้อไปชำแหละและย่าง จึงได้ขนานนามชื่อว่า "บ้านหนองย่างชิ้น" มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลหนองย่างชิ้นเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเรณูนคร ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัวขัยใต้ หมู่ 2 บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ 3 บ้านนาดี หมู่ 4 บ้านโนนสะอาด หมู่ 5 บ้านนาคอย หมู่ 6 บ้านโคกเจริญ หมู่ 7 บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ 8 บ้านหนองย่างชิ้น

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.34 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพริก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 972 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากอำเภอเรณูนคร โดยใช้เส้นทาง เรณู - ธาตุพนม ระยะทางประมาณ 4 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1. อบต.หนองย่างชิ้น
2. สถานีอนามัย
3. วัด 6 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1
2 กระติบข้าว ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ผลิตจากไม้ไผ่ สานด้วยความประณีต สวยงาม ทนทาน มีให้เลือกมากมาย
3 จักสานไม้ไผ่และหวาย จักสานไม้ไผ่และหวาย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร นครพนม