ข้อมูลตำบลนาแก อำเภอนาแก นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาแก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาแก ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านต้นแหน หมู่ 2 บ้านโคกสะอาด หมู่ 3 บ้านนาแก หมู่ 4 บ้านนาแก หมู่ 5 บ้านซ่ง หมู่ 6 บ้านนาป่งคอง หมู่ 7 บ้านสร้างติ้ว หมู่ 8 บ้านโพนแดง หมู่ 9 บ้านต้นผึ้ง หมู่ 10 บ้านแก้งน้อย หมู่ 11 บ้านกลางน้อย หมู่ 12 บ้านดานสาวคอย

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีบางส่วนทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง ติดกับเทือกเขาภูพาน มีความอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองสังข์, นาดู่ อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ถนนสาย ธาตุพนม - สกลนคร ประมาณ กม.ที่ 20 จากอำเภอธาตุพนม แยกเข้าทางซ้ายมือระยะทาง 1.5 กม.

ผลิตภัณฑ์

ขนมนางเล็ด

สถานที่

1. อบต.นาแก
2. วัดพระธาตุศรีคูณ
3. วัดถ้ำพระเวสดานสาวคอย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมนางเล็ด ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ด ผลิตจากข้าวเหนียว รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ปราศจากวัตถุกันเสีย

สินค้าโอทอป ตำบลนาแก อำเภอนาแก นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาแก อำเภอนาแก นครพนม